Zapisy na kurs ceremoniarza do 25 lutego 2018. Zgłasza ks. opiekun ministrantów lub lektorów wysyłając sms-a do Diecezjalnego Duszpasterza Lektorów i Ceremoniarzy – ks. Konrada Biskupa, kom. 537 894 343.
(Kurs w tym roku odbędzie się jeśli zgłosi się wystarczająca liczba chętnych. Informacja o ewentualnym pierwszym spotkaniu pojawi się na stronie 26 lutego.)
Chcąc zostać uczestnikiem kursu trzeba wypełnić poniższe wymagania.

Ogólne informacje o Kursie Ceremoniarza

Celem kursu jest przygotowanie do prowadzenia grup ministranckich w parafii, pomoc w organizowaniu uroczystości liturgicznych i wsparcie dla duszpasterzy w różnorodnych inicjatywach parafialnych.

Kandydat na ceremoniarza powinien spełniać następujące warunki:

  1. Osoba pełnoletnia lub uczęszczająca do szkoły średniej.
  2. Promowany lektor z dwuletnim stażem (promocja lektorska najpóźniej w 2015)
  3. Skierowanie od Księdza Proboszcza.
  4. Zgoda rodziców dla niepełnoletnich kandydatów.

Ceremoniarzem nie może być osoba sprawiająca trudności wychowawcze i będąca negatywnym przykładem dla młodszych ministrantów. Prosimy księży o życzliwe wsparcie dla wyrażających pragnienie uczestniczenia w kursie.

Diecezjalny Duszpasterz Ceremoniarzy
Ks. Konrad Biskup

Dodaj komentarz