Święci Patroni Synodu

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

WSPOMNIENIE – 18 WRZEŚNIA

św. Stanisław Kostka

Urodzony w 1550 roku w wieku 14 lat wyjechał z bratem na studia do Wiednia. Mimo dotychczasowej nauki w domu, nie dorównującej wymaganiom, po pewnym czasie przegonił współuczniów, też pod względem duchowym. Bliższy pokutniczym umartwieniom niż życiu towarzyskiemu, nie unikał żartów ze strony kolegów. Mając 18 lat zapadł na ciężką chorobę. Właściciel Jego mieszkanie, nieprzychylny kapłanom nie zgodził się na wizytę Księdza. Wobec takiej sytuacji Kostkę odwiedzali święci i Maryja, która wracając Mu zdrowie kazała zostać jezuitą. Jednak do tego potrzebował zgody opiekunów, a rodzice byli temu przeciwni. Mimo to uciekł do Dylingi, by tam w pierwszym zakonie pracować w kuchni i otrzymać odmowę w obawie o zemstę rodziców. Mimo to uparcie dążył do Rzymu, gdzie wstąpił do nowicjatu, a złemu na niego tacie w liście oznajmił, że to wielka łaska od Boga. Niespełna rok od początku choroby zmarł w dniu Wniebowzięcia, widząc przed śmiercią Matkę Bożą. Mimo młodego wieku, wiedział, że życie z Chrystusem jest jego celem i nie marnowal czasu, by to osiągnąć. Został beatyfikowany 14.08.1606, a kanonizowany w dniu 31.12.1726 r.

 

WSPOMNIENIE – 5 PAŹDZIERNIKA

św. Faustyna Kowalska

Urodzona w 1905 roku Helena, mając 16 lat po 3-letniej edukacji rozpoczęła pracę jako służąca, by pomóc rodzicom. Z pracodawcą uzgodniła codzienne uczestnictwo we Mszy Świętej, prawo do rekolekcji raz w roku oraz fakt, że będzie pomagała chorym i potrzebującym. Od najmłodszych lat pragnęła poświęcić się całkowicie Bogu. Marzenie to zrealizowała w wieku 20 lat występując do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Tam zaczął ukazywać się jej Jezus. Faustyna (imię zakonne) spisywała te spotkania w swoim Dzienniczku. To z polecenia Jezusa przekazanego s. Faustynie ułożona została modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego oraz został namalowany obraz „Jezu, ufam Tobie”. Ostanie dni przeżyła w trudach choroby – gruźlicy – umarłwszy w 1938. Beatyfikowana 18.04.1993, a kanonizowana 30.04.2000 r.

 

WSPOMNIENIE – 18 LISTOPADA

bł. Karolina Kózkówna

Urodzona w ostatnich latach XIX wieku od dziecięcych obdarzona była łaską prawdziwej radości. Uczestnicząc aktywnie w życiu Kościoła, umiłowała różaniec, nabożeństwa pasyjne i adorację Najświętszego Sakramentu. Kiedy miała 16 lat do drzwi jej domu zapukał żołnierz rosyjski i kazał wyjść jej i ojcu do lasu. Po przejściu pewnego odcinka pod groźbą śmierci nakazał ojcu oddalić się. Mężczyzna najpierw prosząc, by zostawił dziewczynę, później pobiegł do wuja Karoliny prosić o pomoc. Ciało dziewczyny odnaleziono po dwóch tygodniach. Zginęła broniąc swojej godności Dziecka Bożego i czystości. Nawet w obliczu śmierci męczeńskiej głosiła życie Ewangelią. Beatyfikowana 10.06.1987 r.

 

WSPOMNIENIE – 1 GRUDNIA

bł. Karol de Foucauld

Urodzony w 1858 roku Karol na początku swojego życia był osobą wierzącą. Jednak w czasach młodości przeszedł kryzys wiary. Kiedy wyjechał do Algierii, jako oficer, patrząc na gorliwych muzułmanów zaczął na nowo zastanawiać się nad istnieniem Boga. Trzy lata później, już w ojczyźnie, dzięki rodzinie rozpoczął na nowo szukanie Jezusa. Mając 28 lat jego serce zapłonęło do większej służby Bogu. W 1890 roku wstąpił do klasztoru trapistów, by po 7 latach wyjechać jako pustelnik do Nazaretu. W 1901 roku przyjął święcenia kapłańskie, a następnie udał się na Saharę, gdzie medytując nad Słowem Bożym pisał pełne prostoty listy. W tym czasie dużo modlił się za Kościół i wszystkich zagubionych na życiowej drodze do Pana ludzi. 13.11.2005 został beatyfikowany. 

 

WSPOMNIENIE – 31 STYCZNIA

św. Jan Bosko

Już od najmłodszych lat, urodzonemu w 1815 roku Janowi, ogromną radość sprawiała modlitwa i mówienie o Bogu. Do słuchania niedzielnych nauk zachęcał poprzez pokazy sztuczek nauczonych od cyrkowców. Mając 11 lat przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej. Uczył się i jednocześnie zarabiał na utrzymanie rodziny, gdyż Jego ojciec zmarł, gdy Janek miał 2 lata. Po maturze wstąpił do seminarium, a gdy został Księdzem zaczął gromadzić wokół siebie chłopców, którym dawał dom ucząc pracy, życia i modlitwy. Jest wzorem pedagoga, który dociera do serc młodzieży zamkniętych na wszystko wokół i wychowania w zgodzie z Ewangelią. W roku 1888 zmarł, pozostawiając po sobie 65 placówek dla młodych i działające od 29 lat zgromadzenie Księży Salezjanów. 2.06.1929 został beatyfikowany, a 1.04.1934 – kanonizowany. 

 

WSPOMNIENIE – 10 LUTEGO

św. Jose Sanchez del Rio

Jose urodził się w 1913 roku, a juz w 1926 roku w wyniku wybuchu konfliktu między chrześcijanami a prawem antyreligijnym w Meksyku chciał wstąpić do wojska. Początkowo przeszkodą okazał się wiek. Ostatecznie, bez uzbrojenia, został pomocnikiem i sztandarowym. Nocami modlił się na różańcu i zachęcał do obrony wiary. Któregoś dnia, oddał dowódcy chrześcijan swojego konia, gdyż koń generała został postrzelony. W wyniku tego został wzięty do niewoli, gdzie wolał zostać rozsztrzelany niż zdradzić Chrystusa. Uwięziono go jednak w kościele, skąd napisał list do matki, by pogodziła się z wolą Boga, w przypadku jego śmierci, której się spodziewał. Cztery dni później zabrany na tortury, by wyrzec się wiary powtarzał tylko jedno zdanie: „Niech żyje Chrystus Król i Najświętsza Maryja Panna z Guadalupe”. Poniósł śmieć w 1928 roku w wyniku podwójnego strzału w głowę. Został beatyfikowany 20.11.2005, a 16.10.2016 kanonizowany. 

 

WSPOMNIENIE – 9 MARCA

św. Dominik Savio

Ten młody święty przyszedł na świat 1842 roku we Włoszech. Już wieku 5 lat pokonywał kilka kilometrów dziennie, by służyć podczas Mszy Świętej przy ołtarzu. Nawet przed pierwszą Komunią Świętą, którą przyjął mając 7 lat uczył swoich kolegów jak dobrze czynić znak krzyża. Nigdy nie chodził sam do szkoły, lecz jak sam mówił „przecież są ze mną Pan Jezus, Matka Boża i Anioł Stróż”. Mając 12 lat spotkał Jana Bosko dla którego był pomocnikiem w prowadzeniu chłopców w Oratorium. Jego największą radością było prowadzenie katechez. Wiele godzin spędzał na adoracji, a w 1854 rok podpisał akt ofiarowania się Niepokalanej. A w dwa lata później zaczął się opiekować chorymi na cholerę. Mając nie całe 15 lat zachorował na gruźlicę. Umierając słuchał czytanych przez ojca modlitwy o dobrą śmierć. Beatyfikowany 5.03.1950, kanonizowany 12.06.1954 r.

 

WSPOMNIENIE – 11 KWIETNIA

św. Bernadeta Soubirous

Urodziła się w 1844 roku, jako jedno z pięciorga dzieci rodziny Soubirous. Naukę rozpoczęła wraz z przygotowaniem do Pierwszej Komunii Świętej w wieku 14 lat. W tamtym czasie ukochała modlitwę różańcową. Między 11.02.1858 a 16.07.1858 spotkała 18 razy Maryję z różańcem w grocie w Lourdes. Z każdym kolejnym spotkaniem rosło zainteresowanie władz i ludzi. W czasie jednego ze spotkań Maryja powiedziała, że „Jest Niepokalanym Poczęciem”. Chroniąc się przed ciekawskimi w klasztorze sióstr *, zapragnęła wstąpić do zgromadzenia. W 1878 roku złożyła śluby wieczyste. Chora na astmę, oddawała swoje cierpienie w intencji nawrócenia grzeszników do czego zachęcała ją Maryja. Zmarła w 1878 roku. Beatyfikowana 14.06.1925, a kanonizowana 8.12.1933.

 

WSPOMNIENIE – 26 MAJA

św. Filip Neri

Urodził się w 1515 roku we Florencji. By otrzymać majątek po wuju mając 17 lat udał się do Monte Cassino, gdzie łączył pracę nauczyciela z modlitwą i umartwieniami. Tam dojrzało w nim pragnienie pełnej służby Bogu i wyjechania do Rzymu. Sprzedał wszystkie książki, z wyjątkiem Pisma Świętego oraz „Summy teologicznej” św. Tomasza z Akwinu, a pieniądze rozdał ubogim. Tak zaczęła się Jego opieka nad biednymi, by być bliżej Boga. Owocem mistycznego przeżycia w dniu Zesłania Ducha Świętego i odczucia ogromnej miłości Boga, było założenie w 1548 roku Bractwa Trójcy Świętej, które opiekowało się pielgrzymami w Rzymie. Poświęcał się swojemu powołaniu całkowicie, do tego stopnia, że gdy zbierając pieniądze dla swoich podopiecznych został uderzony w policzek powiedział z uśmiechem „Ten policzek, to dla mnie, a teraz proszę cię, byś przekazał coś dla moich ubogich!”. Obok tego zakładał Oratoria dla opuszczonej młodzieży, gdzie edukował, uczył modlitwy i zapewniał rozrywkę. Mając 36 lat został kapłanem. Służył jako spowiednik i doradca duchowy, pocieszał smutnych i strapionych. Pełen humoru duszpasterz został jednak oskarżony o herezje i zabroniono mu odprawiania Mszy Świętej i nauczania. Jednak po wyjaśnieniach zyskał przychylność kolejnych papieży i był ich doradcą. Wiernie realizował słowa „Radujcie się zawsze w Panu!”. Zmarł w 1595. Został beatyfikowany 11.05.1615, a 12.03.1622 kanonizowany. 

 

WSPOMNIENIE – 7 CZERWCA

bł. Michał Tomaszek

bł. Zbigniew Strzałkowski

Dwaj franciszkanie z prowincji krakowskiej, o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek, którzy w 1989 roku rozpoczęli posługę na misjach w Pariacoto w Peru. Z pełnym zaangażowaniem wypełniali zadanie, którym była posługa sakramentami oraz pomoc najbiedniejszym. Bracia edukowali, ewangelizowali, prowadzili inicjatywy kulturalne i rozrywkowe. A także wraz z organizacjami międzynarodowymi zapewnili dostęp do wody i urządzeń sanitarnych. W 1991 zostali brutalnie wyprowadzeni z kaplicy, wywiezieni i zamordowani przez komunistów twierdzących, że otępiają ludzi ewangelizacją i imperializmem, by ztłumić rewolucję. Powtarzając za Jezusem obronili postulantów odpowiadając „My jesteśmy kapłanami, postulantów zostawcie!” na pytanie gdzie są pozostali ojcowie. W chwili śmierci o. Zbigniew miał 33 lata, a o. Michał – 31. Beatyfikowani 5.12.2005.

 

WSPOMNIENIE – 4 LIPCA

bł. Piotr Jerzy Frassati

Urodzony w 1901 roku w Turynie. Od dzieciństwa głęboko wierzący, dobrze wykształcony, dzieląc pasje, jaką był sport, szczególnie góry, zapraszał rówieśników do uczestnictwa w różnych nabożeństwach. Mając 21 lat wstąpił do świeckiej gałęzi zakonu św. Dominika. Chciał w ten sposób pogłębiać swoją formację i dążył do zjednoczenia z Chrystusem w Kościele. W 1924 roku z przyjaciółmi założył stowarzyszenie dla studentów chcących troszczyć się o swój rozwój duchowy. Jego radość zarażała innych, a kontakt z górami pokazywał mu piękno Boga. Jego zachowanie było inspiracją dla ks. Karola Wojtyły. W wieku 24 lat pomagając biednym zaraził się od nich i wkrótce zmarł. Dnia 20.05.1990 został beatyfikowany.

 

WSPOMNIENIE – 22 PAŹDZIERNIKA

św. Jan Paweł II

Karol Wojtyła urodził się w Krakowie w 1920 roku. Celująco i chętnie się uczył. Mając 20 lat studiował w Krakowie i tam spotkał kapłana, dzięki któremu dynamicznej zaczął rozwijać swoją wiarę. Rok później zmarł jego ojciec zostawiając go samego (zanim ukończył szkołę zmarli jego matka i brat). Rozwijając się dalej Karol uczęszczał do teatru, gdzie oprócz gry aktorskiej poświęcał się tworzeniu poezji. Później podjął się pracy fizycznej, lecz w przerwach nadal oddawał się lekturom, a w drodze do pracy wstępował na modlitwę do kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach. Mając 22 lata wstąpił do tajnego Seminarium Duchownego w Krakowie. Kiedy po 4 latach został wyświęcony na kapłana, wyjechał na uniwersytet do Rzymu. Wysłany później na parafię do Krakowa zarażał, głównie młodzież, miłością do gór. W 1958 roku został biskupem, a później brał udział w obradach II Soboru Watykańskiego. W wieku 43 lat został arcybiskupem, a 4 lata później kardynałem. Jako pasterz diecezji był blisko potrzebujących, odwiedzał parafie i klasztory, miał kontakt z naukowcami i artystami krakowskimi. 16.10.1978 został papieżem. Jan Paweł II odbył ponad 100 pielgrzymek zagranicznych i blisko 150 na terenie Włoch. Wiele czasu poświęcał młodym, a w 1985 roku zapoczątkował Światowe Dni Młodzieży. W 1981 został postrzelony, a ocalenie zawdzięcza Matce Bożej, chociaż nigdy nie powrócił do zdrowia sprzed tego zdarzenia, z miłością modlił się za zamachowca. Choroba jednoczyła go ze starszymi i potrzebującymi do których często się zwracał w swoich katechezach. Mimo cierpienia pełnił swoją funkcję aż do śmieci 2.04.2005 roku. Został beatyfikowany 1.05.2008 roku, a 27.04.2014 r. – kanonizowany.