Struktury Synodu

Sekretariat Generalny

W skład Sekretariatu Generalnego Synodu o Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej wchodzą:

 • bp Jacek Grzybowski – Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej
 • ks. Michał Dziedzic – Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży
 • ks. Maciej Radzikowski – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Warszawsko-Praskiej

Komisja Główna

Składa się z osób wybranych ze względu na pełnione funkcje diecezjalne lub delegowanych przez ruchy młodzieżowe, a także osób nominowanych przez Biskupa Diecezjalnego.
Jej celem jest konsultacja Instrumentum laboris oraz Dokumentu Finalnego.
Prace odbywają się w czasie sesji, ale także poprzez konsultacje drogą elektroniczną.

Skład:

 • Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży (jednocześnie Asystent
  Diecezjalny katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży)
 • Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego
 • Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej
 • Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
 • Moderator Ruchu Światło-Życie
 • Diecezjalny Duszpasterz Powołań
 • Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej
 • Diecezjalny Duszpasterz Harcerzy
 • Diecezjalny Duszpasterz Akademicki
 • Prefekt WSD DWP
 • 10 świeckich audytorów wybranych spośród zaangażowanej Młodzieży
 • przedstawiciel katechetów
 • przedstawiciele wspólnot zakonnych

Zespół rejonowy

W skład zespołu rejonowego wchodzą:

 • Sekretarz Rejonu (ustanowiony dekretem Biskupa Diecezjalnego)
 • sekretarze/relatorzy parafialni
 • inne osoby, z głosem doradczym, powołane przez Sekretarza Rejonu
 1. Sekretarz Rejonu jest odpowiedzialny za stworzenie zespołu, który pomoże w redagowaniu odpowiedzi na zadane do opracowania fragmenty Instrumentum laboris.
 2. Pracę sekretarzy rejonów koordynuje Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży.
 3. Sekretarz Rejonu powołuje asystenta, spośród młodzieży, który na bieżąco kontaktuje się z Sekretariatem Generalnym.
 4. Lista członków Zespołu musi być przesłana do Sekretariatu Generalnego na adres mailowy synod@florianska3.pl najpóźniej do 10 września 2019 r.
 5. Sekretarz Rejonu odpowiada za terminowe nadsyłanie wymaganych
  dokumentów i opracowań z parafii.
 6. Sekretarz Rejonu odpowiada także za rozprowadzenie dokumentów źródłowych
  dla Zespołów Parafialnych.
 7. Zespoły rejonowe spotykają się według harmonogramu ustalonego przez siebie.
 8. O dacie swoich spotkań informują Sekretariat Generalny na tydzień przed spotkaniem. W czasie obrad podsumowują dane zebrane z rejonu i opracowują tekst do przesłania do Sekretariatu Generalnego. Jako załącznik muszą być przesłane odpowiedzi z parafii.
 9. Przebieg spotkania – według instrukcji przesyłanej wraz z materiałami.

Zespół parafialny

W skład zespołu parafialnego wchodzą:

 • proboszcz
 • wikariusze
 • przedstawiciele młodzieży parafialnej

Liczba przedstawicieli młodzieży:

 • parafie do 1500 mieszkańców co najmniej 3 osoby
 • parafie od 1500 do 5000 mieszkańców co najmniej 6 osób
 • parafie od 5000 do 10.000 mieszkańców co najmniej 9 osób
 • parafie od 10.000 do 15.000 mieszkańców co najmniej 12 osób
 • parafie powyżej 15.000 mieszkańców co najmniej 15 osób

Liczby te wskazują minimum, nie ma górnej granicy
Wśród przedstawicieli młodzieży należy uwzględnić:

 • kandydatów i animatorów do sakramentu bierzmowania
 • męską i żeńską służbę liturgiczną (ministranci, lektorzy, ceremoniarze, scholę etc.)
 • przedstawicieli wspólnot młodzieżowych działających w parafii (np. Ruchu Światło-Życie, KSM etc.)

Gdy jest mowa o młodzieży, chodzi o osoby w wieku 16-30 lat

Inni możliwi przedstawiciele zespołu:

 • przedstawiciel(e) katechetów
 • przedstawiciele zgromadzeń zakonnych (jeśli są obecne na terenie parafii)
 • inne osoby według rozeznania proboszcza

Po ustaleniu zespołu parafialnego listę, wraz z adresami e-mail, należy przesłać do Sekretariatu Generalnego na adres mailowy synod@florianska3.pl do dnia 15 czerwca 2019 r. Wszelkie zmiany należy również przekazać na piśmie do Sekretariatu Generalnego. Po utworzeniu sekretariatów rejonowych – do Sekretarza Rejonu.
Spośród młodzieży – członków zespołu parafialnego – należy wybrać osobę, która będzie pełniła funkcję relatora/sekretarza. Będzie także osobą do kontaktu z sekretariatem rejonowym oraz Sekretariatem Generalnym oraz wejdzie w skład Zespołu Rejonowego.

Zespoły spotykają się według ustalonego przez siebie harmonogramu. Sam przebieg spotkania/spotkań odbywa się według punktów załączonych do materiałów (będą każdorazowo przesyłane przez Sekretariat Generalny lub sekretariat rejonu).
Następnie, wnioski ze spotkania czy wyniki ankiet przesyłane są do Rejonu.