W sobotę 7 marca w parafii pod wezwaniem św. Hieronima w Starej Miłosnej młodzież zgromadziła się na „Duchowe doładowanie”, czyli spotkanie zespołów parafialnych rejonu 6 w ramach synodu młodych Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Spotkanie miało na celu integrację osób zaangażowanych w parafialne zespoły synodalne, budowanie wspólnoty oraz duchową formację poprzez wysłuchanie konferencji  ks. dr. hab. Jacka Grzybowskiego. Wspólna modlitwa i śpiew pomogły w duchowej refleksji na czas Wielkiego postu, a dobre przeżycie tego okresu zawierzaliśmy bł. Karolinie Kózkównie, której relikwie były obecne w parafii św. Hieronima w ramach peregrynacji. Polecaliśmy jej opiece Synod Młodych oraz wszystkie sprawy młodzieży.

Duchowe doładowanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą o godzinie 18:00. Po Mszy Świętej członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży poprowadzili w kościele Adorację Najświętszego Sakramentu. Chętni z całego rejonu 6, jak również z Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży w zespole wokalno-instrumentalnym przygotowali oprawę muzyczną Mszy Świętej i Adoracji. Wybrzmiały pieśni wielkopostne i kanony z Taize przy akompaniamencie instrumentów.

Następnie ks. dr hab. Jacek Grzybowski w konferencji na temat „Współczesne wyzwania Kościoła – katolicy w gotowości?” postawił przed uczestnikami problemy, z którymi zmagał się Kościół na przestrzeni wieków oraz te, z którymi zmaga się dzisiaj. Prelegent przekonywał, że nie powinniśmy się ich bać, ani unikać, ale odważnie stawać w obronie Kościoła. Należy się nieustannie kształcić, by przedstawiać merytoryczne argumenty na stawiane pytania, co oczywiście nie jest łatwym zadaniem. Ksiądz Jacek zachęcał, by uzupełniać swoją wiedzę przez dobrą lekturę.

Na zakończenie wszyscy zgromadzili się w dolnym kościele na agapie. Przy poczęstunku był czas na zapoznanie się, rozmowy, integrację i omówienie spraw związanych z synodem.

Ten czas skupienia, zatrzymania i refleksji dodał sił do dalszej pracy w zespołach synodalnych i  młodzieżowych wspólnotach parafialnych . Słowa nauki i zachęty do pracy towarzyszyły wszystkim na czas przygotowania do świąt Wielkiej Nocy i szczególnie w trudnym okresie pandemii, który niebawem się rozpoczął.

To spotkanie pomogło na nowo przekonać  wszystkich, że tworząc wspólnotę, możemy wymieniać się doświadczeniami,  lepiej rozwijać duszpasterstwo w parafiach  i realizować zadania, jakie stawia przed nami Synod.

Agnieszka Czech

Relacja zdjęciowa z wydarzenia (fot. Kacper Korczyński)

Dodaj komentarz