Spotkania młodych na Floriańskiej

Spotkania młodzieży z Diecezji Warszawsko-Praskiej. Odbywają się o godz. 19:00 (wyjątkiem są spotkania RCS rozpoczynające się Mszą Świętą o godz. 18:00 w Katedrze Warszawsko-Praskiej) w pomieszczeniach Duszpasterstwa Młodzieży przy Floriańskiej 3.

PIERWSZY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA – Kim jestem? Poznaj siebie! Spotkania z siostrą Marią – nazaretanką, która jest psychologiem.

Spotkania będą miały różną formę:
– wykłady
– dyskusje
– rozmowy
– warsztaty

Będziemy mogli na nich poznać siebie poprzez rozmowy, ale także dowiedzieć się dużo o tożsamości, myślach, emocjach, potrzebach, historii swojego życia czy relacjach.

KAŻDA ŚRODA – spotkania Ruchu Czystych Serc

RCS jest wspólnotą młodych ludzi, którzy pragną przeżywać swoje życie dbając o czystość swojego serca, wg słów Jezusa:
„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą!” (Mt 5,8)

Pragniemy przygotowywać się do życia jako dojrzali chrześcijanie dbając o:

  • relację z Bogiem (modlitwa, lektura Pisma Świętego, Eucharystia, Adoracja)
  • relację z bliskimi,
  • czystość serca,
  • unikanie rzeczy mogących uzależniać,
  • życie w stanie Łaski Uświęcającej (natychmiastowe podnoszenie się z każdego upadku przez sakrament spowiedzi),
  • odpowiednią formację intelektualną.

Nasza wspólnota jest otwarta na każdego. Niezależnie jakie doświadczenia w życiu Cię spotkały, Pan Jezus chce uzdrawiać Twoje serce, abyś mógł żyć blisko niego i uczyć się kochać, kochać prawdziwie.

Każdy może przyjść, posłuchać, porozmawiać, pomodlić się, zapoznać się z ludźmi z naszej wspólnoty.

KAŻDY CZWARTEK wg harmonogramu:

1. czwartek miesiąca: spotkanie towarzysko-organizacyjne
2. czwartek miesiąca:  Światowe Dni Młodzieży – duchowe przygotowanie, zgłębianie nauki Ojca Świętego zostawionej podczas kolejnych spotkań młodych, rozmowy i wspomnienia
3. czwartek miesiąca: spotkanie towarzysko-organizacyjne
4. czwartek miesiąca: Taize – modlitwa, śpiew, formacja, wspomnienia

Światowe Dni Młodzieży

Do Światowych Dni Młodzieży w Portugalii pozostało jeszcze trochę czasu, ale my już teraz pragniemy formować się i poznawać słowa, które pozostawił nam Ojciec Święty w związku z kolejnymi spotkaniami młodych. Przebędziemy drogę od pierwszych ŚDM, aż do tych  w Panamie. Będziemy rozważali słowo Papieży z każdego spotkania.

Taize

W grudniu 2017 roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy wyjazd na Europejskie Spotkanie Młodych Taize. Po powrocie z Bazylei tak mocno to w nas zostało, że pragniemy kontynuować to doświadczenie. Spotykamy się na modlitwie kanonami Taize. Później dzielimy się w małych grupach, korzystając z materiałów dostarczanych przez braci z Taize. Po modlitwie i formacji jest czas na wspomnienia z wyjazdu, rozmowy i coś do jedzenia.

WSZYSTKIE WYDARZENIA TAKŻE NA NASZYM FACEBOOKU