Pomoc dla Życia

Pomoc dla życia to baza organizacji pomagających kobietom w ciąży i rodzinom w trudnych sytuacjach wraz z krótkim opisem profilu działalności

Wierzymy, że nie ma czegoś takiego jak sytuacja bez wyjścia, a wśród nas są osoby, które są gotowe pomagać potrzebującym. Poniżej można znaleźć listę organizacji, które wspierają rodziców, aby dawali radę przeszkodom napotykanym na swojej drodze.

Możesz pomóc w tej akcji! Czekamy na propozycje nowych organizacji pod adresem: ksm@florianska3.pl

 1. Informator dla matek w trudnej sytuacji życiowej: dokładny opis pomocy od państwa, pomocy przy trudnej ciąży, poważnej chorobie matki lub dziecka, niepełnosprawności, nastoletniej ciąży
 2. Infolinia dla mam w trudnej sytuacji – Telefon dla mamy: 515 866 142
 • Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia
  Wszechstronna pomoc na wielu płaszczyznach: finansowa, psychologiczna, edukacyjna
  https://pro-life.pl/
 1. Telefon zaufania Pro-life – 798 636 493 (wsparcie certyfikowanej terapeutki)
 2. Fundusz ochrony macierzyństwa – wsparcie na okres ciąży i pierwsze dwa lata życia dziecka
 3. Fundusz dziecka chorego – pomoc finansowa dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi
 4. Materiały dot. świadomego rodzicielstwa
 • Bractwo i Fundacja Małych Stópek
  Pomoc psychologiczna i rzeczowa
  https://dlazycia.info/
  Akcje Pielucha dla Malucha, Bryka dla Smyka, Paczuszka dla Maluszka (zbiórka rzeczowa)
 • Caritas 
  Wszechstronna pomoc na wielu płaszczyznach, przede wszystkim finansowa, żywnościowa, opiekuńcza: okna życia i domy samotnej matki, domy i centra interwencji kryzysowej, jadłodajnie, zbiórki żywnościowe i inne, programy rehabilitacyjne, opiekuńcze i wiele innych
  https://caritas.pl/szukam-pomocy/

Zależne od regionu, pomocy należy szukać w diecezjalnym lub parafialnym Caritas

 • Human Life International Polska 
  Pomoc rzeczowa: Punkt Pomocy Rzeczowej, Gdańsk – wyprawki dla mam
  https://www.hli.org.pl
 • Fundacja Javani 
  Pomoc dla nastoletnich rodziców: psychologiczna, zdrowotna, przede wszystkim w okolicach Poznania
 1. Telefon zaufania +48 506 822 449
  http://javani.archpoznan.pl/category/kontakt/
 2. Klub nastoletniego rodzica
  https://www.facebook.com/fundacja.javani/
 • Fundacja Evangelium vitae 
  Pomoc medyczna, rzeczowa, edukacyjna we Wrocławiu
  Bank niemowlaka – zbiórka rzeczowa
  http://fev.wroclaw.pl/
 • Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris
  Pomoc prawna, m.in. dla rodziców, którym odebrano dzieci, dla lekarzy i pielęgniarek odmawiających zabiegów ze względu na klauzulę sumienia
  https://ordoiuris.pl/

“Boskie Matki to unikalna pomoc kobietom w ciąży chorym na raka. W takiej sytuacji, ciągle część lekarzy sugeruje usunięcie ciąży, a dopiero potem rozpoczęcie leczenia. Tak nie musi być. […] Ciąża i rak są do pogodzenia. W ciąży można leczyć się onkologicznie, chorując na raka można urodzić zdrowe dziecko.”

 • Fundacja Gajusz
  Pomoc finansowa, zdrowotna, opiekuńcza, psychologiczna – dzieciom przewlekle i nieuleczalnie chorym i ich rodzicom, przede wszystkim w Łodzi
  Prowadzenie hospicjum, także perinatalnego; ośrodka preadopcyjnego.
  https://gajusz.org.pl/

 • Lista hospicjów perinatalnych 
  Pomoc dla noworodków z wadami rozwojowymi lub matek z chorymi nienarodzonymi dziećmi, zapewnia pomoc psychologiczną i wsparcie profesjonalistów
  https://jedenznas.pl/chore-dziecko/

Pomoc dla rodziców dziecka utraconego

 • Fundacja Ordo Iuris
  Kompleksowy poradnik prawny, wyjaśniający w przystępny sposób, jakie prawa mają rodzice, jak pogrzebać dziecko utracone i o jaką pomoc można się ubiegać
  http://dzieciutracone.ordoiuris.pl/

 • Mama nie jest sama – strata dziecka
  Opis możliwości rodziców po stracie dziecka, terapia, lista wspólnot i organizacji zrzeszających osoby, które utraciły dziecko
  http://mamaniejestsama.pl/strata-dziecka/

 • Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia
  Pomoc duchowa i edukacyjna dla rodziców, którzy stracili dziecko:

 1. Procedura pogrzebu, prawa rodzica, spis potrzebnych dokumentów
 2. Wsparcie modlitewne – pielgrzymki, rekolekcje

https://pro-life.pl/strata-dziecka-nienarodzonego/

 • Fundacja Evangelium vitae 
  Grób i pomnik dzieci martwo urodzonych na Cmentarzu Osobowickim.
  Duszpasterstwo dla rodziców po stracie dziecka, grupa wsparcia – spotkania prowadzone przez psychoterapeutę
  http://fev.wroclaw.pl/dla-rodzicow-po-stracie/

Pomoc dla osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi

 • Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
  Informacje nt. praw osób niepełnosprawnych: projekty i rozporządzenia ustaw, jak uzyskać status osoby niepełnosprawnej, zakładanie własnej działalności, adresy zakładów pracy chronionej, zakłady aktywności zawodowej.
  http://www.niepelnosprawni.gov.pl/
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
  Fundusz celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.
  www.pfron.org.pl
 • Caritas
  Wiele dzieł dla osób niepełnosprawnych – wypożyczenie sprzętu, aktywizacja, rehabilitacja, pomoc medyczna
  https://caritas.pl/pomoc-w-polsce/niepelnosprawni/
 • Katolicka Wspólnota Chleb Życia 
  Wspólnota wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym
  Fundusz stypendialny, prowadzenie domów – wspólnot osób potrzebujących
  https://chlebzycia.org/
 • Wspólnota BETEL
  „Podstawowym celem i przesłaniem Betel jest towarzyszenie człowiekowi słabemu i ubogiemu, a przez to praca nad wewnętrznym rozwojem osoby posługującej. Głównym jego charyzmatem jest towarzyszenie osobom niepełnosprawnym i chorym.”. Wspólnoty życia, towarzyszenie osobom niepełnosprawnym.
  https://www.betel-charity.org/pl
 • Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych im.Wandy Szuman (Toruń)
  Prowadzi środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi trudnościami psychicznymi „Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych”i Świetlicę „Pracownia” dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w Toruniu.
  http://sdsprton.pl/

 • Wspólnota „Kwiatki św. Franciszka” (Wrocław)
  Wspólnota katolicka dla osób niepełnosprawnych umysłowo. Aktywizacja, wspólna modlitwa.
  http://www.wroclaw.kapucyni.pl/nowa/index.php/wspolnota-kwiatki-swietego-franciszka
 • Bonifraterskie Centrum Stacjonarnej Opieki Hospicyjnej (Wrocław)
  Zakon szpitalny św. Jana Bożego prowadzi hospicjum stacjonarne,poradnię medycyny paliatywnej oraz wspomaga hospicja domowe
  https://bonifratrzy.pl/hospicjum-wroclaw/kontakt/

 • Cisi Pracownicy Krzyża
  Wyjazdy, rehabilitacja, olimpiady sportowe dla osób niepełnosprawnych
  http://www.cisi.pl/domy-cichych-pracownikow-krzyza/