Cele Synodu

 1. Refleksja nad stanem duszpasterstwa młodych w Diecezji Warszawsko-Praskiej;
 2. Formacja liderów świeckich duszpasterstwa młodych i wsparcie osób zajmujących się duszpasterstwem młodych;
 3. Zapoznanie się z obrazem kościoła diecezjalnego w oczach młodych diecezji;
 4. Wspólne poszukiwanie nowych propozycji duszpasterskich dla młodych;
 5. Formy i potrzeby – wspólna dyskusja nad istniejącymi formami duszpasterstwa młodych (zloty, spotkania, wspólnoty i grupy młodzieżowe, wolontariat itp.);
 6. Duszpasterze – formacja duszpasterska kapłanów diecezji w kontekście duszpasterstwa młodych;
 7. Powołanie – duszpasterstwo młodych jako miejsce rozeznawania powołania;
 8. Komunia – integracja środowisk zajmujących się duszpasterstwem młodych;
 9. Relacje – refleksja nad relacją duszpasterz – młodzi i podmiotowością młodych;
 10. Propozycje duszpasterskie dla parafii;
 11. Dobre praktyki – opracowanie linii dobrych praktyk – co wychodzi, co nie wychodzi, co można wykorzystać w innych miejscach, czym się podzielić z innymi;
 12. Przestrzeń – stworzenie przestrzeni dla młodych w duszpasterstwie.