Zapraszamy na nowy kurs ceremoniarza parafialnego. Rozpoczniemy spotkaniem w sobotę, 17 listopada 2018, o godz. 12.00 Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami uczestniczenia w kursie.

Cel kursu:

Celem kursu jest pogłębienie duchowości liturgicznej i znajomości przepisów liturgicznych oraz przygotowanie do prowadzenia grup ministranckich i organizacji od strony liturgicznej różnego rodzaju przedsięwzięć w parafii.

Kandydaci: 

Kandydatem może zostać promowany lektor z dwuletnim stażem (wiek: osoba pełnoletnia lub uczęszczająca do szkoły średniej) z parafii Diecezji Warszawsko-Praskiej, który pragnie służyć Chrystusowi i Kościołowi poprzez przygotowywanie liturgii jako ceremoniarz.

Ceremoniarzem nie może być osoba sprawiająca trudności wychowawcze i będąca negatywnym przykładem dla młodszych ministrantów.

Zapisy:

Podczas pierwszego spotkania.

Dokumenty: 

wymagane przy zapisie:

– imienne skierowanie od Ks. Proboszcza z parafii miejsca zamieszkania (posługiwania),

– w przypadku osób niepełnoletnich – zgoda rodziców.

Sprawy organizacyjne:

    • Spotkania kursu odbywają się w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży, przy ulicy Floriańskiej 3 w Warszawie (wejście do kancelarii katedralne), w soboty, w godzinach 12.00-14:30.
    • Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa – możliwe są dwie nieobecności, trzecia zasadniczo oznacza rezygnację z kursu.
    • Zajęcia kursu wykład liturgiczny oraz zajęcia praktyczne. Na każde spotkanie trzeba przynieść zeszyt i długopis.
    • Każdy kandydat podczas trwania kursu zobowiązany jest również do posługiwania na Mszy Świętej w katedrze warszawsko-praskiej (przynajmniej jeden raz).

Prosimy o życzliwe wsparcie dla lektorów wyrażających pragnienie uczestniczenia w kursie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, proszę Księży Opiekunów Służby Liturgicznej o kontakt telefoniczny: +48662213846.

Ks. Łukasz Trzaska
Diecezjalny Duszpasterz Ceremoniarzy

Dodaj komentarz