10 listopada na stronie Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM pojawiły się pierwsze materiały formacyjne z nowego, trzyletniego cyklu noszącego nazwę „Masz wiadomość”.

Materiały te są propozycją do wykorzystania przez księży, katechetów, animatorów wspólnot, ale i osoby indywidualne, w pracy formacyjnej.

Przewodnikami w tych trzech latach przygotowań będą bohaterowie (młodzieniec [Łk 7,14], św. Paweł [Dz 26, 16] i Maryja [Łk 1,39]) biblijnych fragmentów, które zostały przez Ojca Świętego wyznaczone, jako hasła kolejnych Światowych Dni Młodzieży.

Ścieżka duchowa wskazana przez Ojca Świętego spójnie podąża za refleksją, która rozpoczęła się od ostatniego Światowego Dnia Młodzieży (2019) i procesu synodalnego, w szczególności dzięki adhortacji apostolskiej Christus Vivit. W punkcie 20. tego dokumentu Papież cytuje fragment Ewangelii wg. św. Łukasza 7,14, zachęcając młodych ludzi, aby pozwolili się dotknąć mocą Zmartwychwstałego Pana i odzyskali „waszą wewnętrzną witalność, wasze marzenia, wasz entuzjazm, wasz optymizm i waszą hojność”, cechy charakterystyczne dla ludzi młodych.

Trzy tematy łączą się z zaproszeniem młodych ludzi, aby „wstali” i szybko zareagowali na wezwanie Pana do szerzenia, jak Maryja po wypowiedzeniu „Oto ja (…)”. Słowo „wstań” w oryginalnym tekście Łukasza ma również znaczenie „wstań ponownie” i „obudź się do życia”.

Każda z przywołanych postaci biblijnych otrzymała także wiadomość od Pana Boga, po odczytaniu lub zrealizowaniu której powstała do dalszego życia, nawrócenia, pełnego zaufania Bogu i realizacji Jego planu.

Program czerpie z bogactwa adhortacji posynodalnej „Christus Vivit” i dlatego przez 3 lata ma przybliżyć korzystającym z niego młodym kerygmat. Bóg, który jest miłością, Chrystus Cię zbawia oraz On żyje, to główne myśli zaplanowane na kolejne lata formacji.

Opis programu za KBO ŚDM. Więcej informacji, a także materiały do pobrania dostępne na www.mlodziplus.pl

Dodaj komentarz