Kurs Ceremoniarza

Kurs Ceremoniarza Parafialnego 2018/2019

W sobotę, 26 października 2019 roku o godzinie 12:00 rozpocznie się nowy kurs przygotowujący kandydatów do funkcji ceremoniarza parafialnego.

Cel kursu:

Celem kursu jest pogłębienie duchowości liturgicznej i znajomości przepisów liturgicznych oraz przygotowanie do prowadzenia grup ministranckich i organizacji od strony liturgicznej różnego rodzaju przedsięwzięć w parafii.

Kandydaci: 

Kandydatem może zostać promowany lektor z dwuletnim stażem (wiek: osoba pełnoletnia lub uczęszczająca do szkoły średniej), który pragnie służyć Chrystusowi i Kościołowi poprzez przygotowywanie liturgii jako ceremoniarz. Ceremoniarzem nie może być osoba sprawiająca trudności wychowawcze i będąca negatywnym przykładem dla młodszych ministrantów.

Terminy zajęć w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży:

 • 26 X 2019 – sobota, godz. 12.00
 • 9 XI 2019 – sobota, godz. 11.00
 • 16 XI 2019 – sobota, godz. 11.00
 • 23 XI 2019 – sobota, godz. 11.00
 • 14 XII 2019 – sobota, godz. 11.00
 • 21 III 2020 – sobota, godz. 11.00
 • 28 III 2020 – sobota, godz. 11.00
 • 25 IV 2020 – sobota, godz. 11.00
 • 9 V 2020 – sobota, godz. 11.00
 • 16 V 2020 – sobota, godz. 11.00
 • 26 IX 2020 – sobota, godz. 12:30 – próba w Katedrze
 • 10 X 2020 – sobota, godz. 10.00 – promocja lektorów i ceremoniarzy w Katedrze.

Zapisy:

Podczas pierwszego spotkania.

Dokumenty: 

wymagane przy zapisach

 • imienne skierowanie od Ks. Proboszcza z parafii miejsca posługiwania,
 • w przypadku osób niepełnoletnich – zgoda rodziców.

Sprawy organizacyjne:

 • Spotkania kursu odbywają się w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży, przy ulicy Floriańskiej 3 w Warszawie (wejście do kancelarii katedralnej), w soboty, w godzinach 11.00-14.30.
 • Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa – możliwe są dwie nieobecności, trzecia zasadniczo oznacza rezygnację z kursu.
 • Zajęcia kursu wykład liturgiczny oraz zajęcia praktyczne. Na każde spotkanie trzeba przynieść zeszyt i długopis.
 • Każdy kandydat podczas trwania kursu zobowiązany jest również do posługiwania na Mszy Świętej w Katedrze Warszawsko-Praskiej (przynajmniej jeden raz).
 • Przygotowanie do funkcji ceremoniarza obejmuje także udział w dniach skupienia dla lektorów i ceremoniarzy w ciągu roku szkolnego oraz w 5-dniowych rekolekcjach, które będą odbywać się podczas wakacji, w gmachu naszego Seminarium.

Proszę o życzliwe wsparcie dla lektorów wyrażających pragnienie uczestniczenia w kursie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę Księży Opiekunów Służby Liturgicznej o kontakt telefoniczny: +48662213846

Ks. Łukasz Trzaska

Diecezjalny Duszpasterz Ceremoniarzy