W odpowiedzi na postawione pytania, postaramy się pewne rzeczy wyjaśnić:
Pliki przesłane z częściami „Instrumentum Laboris” stanowią resume (co było wskazywane w innych miejscach) trzech rodzajów ankiet: internetowej, parafialnej (opracowanej przez rejony) oraz ze spotkań rejonowych księży;

Niemożliwe jest określenie procentowe, ile jest dokładnie jakich odpowiedzi. Wzorem dla opracowujących ankiety było Instrumentum Laboris przygotowane przed synodem o młodych w Rzymie. My w naszych pracach bierzemy je jako całość pod uwagę, ponieważ mamy też dostęp do polskiej odpowiedzi na ankiety rozesłane przez synodem w Rzymie. Dodatkowo korzystamy także z adhortacji Christus vivit oraz Dokumentu Finalnego Synodu Młodzież, wiara, rozeznanie powołania, który odbył się w Rzymie w 2018 r

Celem naszego Instrumentum Laboris było przedstawienie wniosków z ankiet w aspekcie pastoralnym (duszpasterskim).

Trudność w opracowaniu stanowi ilość udzielonych odpowiedzi. Problemem jest również fakt, że ankiety trzeba rozpatrywać jako całość. Dlatego też nie można podzielić opracowania na różne części.
Pytania dołączone przez nas do Intrumentum Laboris miały również „upersonifikować” odpowiedzi.
Powód – zauważalny jest między innymi fakt, iż pewna grupa np. z określonego ruchu czy reprezentującego określoną duchowość, udzielała niemal (a czasami wręcz identycznych) odpowiedzi. Z tego powodu, o pewne rzeczy, postanowiliśmy zapytać jeszcze raz, aby te rzeczy zweryfikować.
Faktem jest, że zaskoczyła nas sytuacja z koronawirusem i w związku z tym niemożliwość spotkania, dyskusji, wyjaśnienia co i jak – w jaki sposób zamierzamy kontynuować pracę.
Faktem jest, że nie wiedzieliśmy do pewnego momentu jakim czasem dysponujemy do zakończenia synodu. Mamy świadomość, że dla zadających wiele pytań, jest to również czas niepokoju i poczucia zmarnowanego czasu. Przepraszamy również za opóźnienie związane z opracowaniem Instrumentum Laboris (powodem były m.in.: ilość materiału, rozproszone źródła, opóźnienia od niektórych podsumowujących ankiety).

W związku z tym, ucząc się na popełnionych błędach, uwzględniając Wasze sugestie i patrząc z nadzieją w przyszłość, proponujemy:

 • Spotkanie on-line Koordynatorów Rejonowych z Sekretariatem Generalnym
 • Spotkanie on-line Koordynatorów poszczególnych rejonów i sekretarzy rejonów z Sekretariatem Generalnym Synodu
 • Spotkanie online Sekretariatu Generalnego z zespołami rejonowymi (Koordynatorzy Rejonowi + Sekretarze Parafialni)
 • Spotkanie online Rady Głównej Synodu
 • Spotkania (dla chętnych) zespołów parafialnych z członkami sekretariatu generalnego.

Do przygotowania posłużą filmy, które przygotujemy:

 • Podsumowanie ankiet przygotowane przez ks. Jacka Grzybowskiego
 • Podsumowanie ankiet i omówienie Instrumentum Laboris przez ks. Emila Parafiniuka
 • Podsumowanie dotychczasowych działań i plany na przyszłość przez ks. Michała Dziedzica

Na tym etapie, jak widzimy zaangażowanych jest trzech księży. Poszczególne spotkania online będą miały na celu:

 • Zaangażowanie młodych osób w dalsze prace synodalne
 • Zadanie pytań do poszczególnych elementów IL
 • W kolejnym etapie – powołanie zespołów roboczych dotyczących poszczególnych elementów Dokumentu Finalnego Synodu Młodych Diecezji Warszawsko-Praskiej
 • Omówienie kalendarium i planów na dalsze działania

Tak więc dwie sprawy będą działy się teraz:

 • zostaną przygotowane filmy z podsumowaniami (wspomniane wyżej)
 • Zostanie ustalone kalendarium prac i spotkań online.
Ważną informacją jest to, że zakończenie synodu planowane jest na 18 września 2021 roku (czyli wszystko zostaje przesunięte jest o rok). Dla nas jest to również ważne, ponieważ de facto jest dużo więcej czasu na pracę.

Sekretariat Generalny
Synodu Młodych Diecezji Warszawsko-Praskiej

Dodaj komentarz