Zespoły Rejonowe

W skład zespołu rejonowego wchodzą:

 • Sekretarz Rejonu (ustanowiony dekretem Biskupa Diecezjalnego)
 • sekretarze/relatorzy parafialni
 • inne osoby, z głosem doradczym, powołane przez Sekretarza Rejonu
 1. Sekretarz Rejonu jest odpowiedzialny za stworzenie zespołu, który pomoże w redagowaniu odpowiedzi na zadane do opracowania fragmenty Instrumentum laboris.
 2. Pracę sekretarzy rejonów koordynuje Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży.
 3. Sekretarz Rejonu powołuje asystenta, spośród młodzieży, który na bieżąco kontaktuje się z Sekretariatem Generalnym.
 4. Lista członków Zespołu musi być przesłana do Sekretariatu Generalnego na adres mailowy synod@florianska3.pl najpóźniej do 10 września 2019 r.
 5. Sekretarz Rejonu odpowiada za terminowe nadsyłanie wymaganych
  dokumentów i opracowań z parafii.
 6. Sekretarz Rejonu odpowiada także za rozprowadzenie dokumentów źródłowych
  dla Zespołów Parafialnych.
 7. Zespoły rejonowe spotykają się według harmonogramu ustalonego przez siebie.
 8. O dacie swoich spotkań informują Sekretariat Generalny na tydzień przed spotkaniem. W czasie obrad podsumowują dane zebrane z rejonu i opracowują tekst do przesłania do Sekretariatu Generalnego. Jako załącznik muszą być przesłane odpowiedzi z parafii.
 9. Przebieg spotkania – według instrukcji przesyłanej wraz z materiałami.