Zespoły Parafialne

W skład zespołu parafialnego wchodzą:

 • proboszcz
 • wikariusze
 • przedstawiciele młodzieży parafialnej

Liczba przedstawicieli młodzieży:

 • parafie do 1500 mieszkańców co najmniej 3 osoby
 • parafie od 1500 do 5000 mieszkańców co najmniej 6 osób
 • parafie od 5000 do 10.000 mieszkańców co najmniej 9 osób
 • parafie od 10.000 do 15.000 mieszkańców co najmniej 12 osób
 • parafie powyżej 15.000 mieszkańców co najmniej 15 osób

Liczby te wskazują minimum, nie ma górnej granicy
Wśród przedstawicieli młodzieży należy uwzględnić:

 • kandydatów i animatorów do sakramentu bierzmowania
 • męską i żeńską służbę liturgiczną (ministranci, lektorzy, ceremoniarze, scholę etc.)
 • przedstawicieli wspólnot młodzieżowych działających w parafii (np. Ruchu Światło-Życie, KSM etc.)

Gdy jest mowa o młodzieży, chodzi o osoby w wieku 16-30 lat

Inni możliwi przedstawiciele zespołu:

 • przedstawiciel(e) katechetów
 • przedstawiciele zgromadzeń zakonnych (jeśli są obecne na terenie parafii)
 • inne osoby według rozeznania proboszcza

Po ustaleniu zespołu parafialnego listę, wraz z adresami e-mail, należy przesłać do Sekretariatu Generalnego na adres mailowy synod@florianska3.pl do dnia 15 czerwca 2019 r. Wszelkie zmiany należy również przekazać na piśmie do Sekretariatu Generalnego. Po utworzeniu sekretariatów rejonowych – do Sekretarza Rejonu.
Spośród młodzieży – członków zespołu parafialnego – należy wybrać osobę, która będzie pełniła funkcję relatora/sekretarza. Będzie także osobą do kontaktu z sekretariatem rejonowym oraz Sekretariatem Generalnym oraz wejdzie w skład Zespołu Rejonowego.

Zespoły spotykają się według ustalonego przez siebie harmonogramu. Sam przebieg spotkania/spotkań odbywa się według punktów załączonych do materiałów (będą każdorazowo przesyłane przez Sekretariat Generalny lub sekretariat rejonu).
Następnie, wnioski ze spotkania czy wyniki ankiet przesyłane są do Rejonu.