"Floriańska3" - 2 października 2017 r.

W ostatniej audycji rozmawialiśmy o planach Duszpasterstwa na nowy rok oraz o wydarzeniach, które planujemy zorganizować. Naszymi gośćmi byli wolontariusze Duszpasterstwa Młodzieży"